ACOLLIM

IMG-20211221-WA0030

Acollida. Accions d’atenció individual:

Primera entrevista d’acollida per recollir la demanda d’informació, orientació o formació de la persona que arriba a l’associació, on s’elabora el perfil social i un pla d’actuació amb els recursos més adients segons les seves necessitats i potencialitats. La persona participa en l’elaboració del pla d’actuació valorant, segons les seves preferències si el recurs que se li ofereix s’adequa a les seves expectatives.

IMG_0219

Cursos de llengua per adults

Castellà, català i alfabetització. Classes pràctiques i teòriques on es treballen coneixements bàsics i eines lingüístiques que afavoreixen la comunicació.

museo

Coneixement de l’entorn.

Sessions de coneixement de l’entorn a través de xerrades, sortides a llocs d’interès, visites guiades a equipaments i recursos de la ciutat que s’organitzen a partir dels propis interessos del grup i de les demandes recollides en l’atenció individual.