CULTURA TRETZE

Més de 20 anys fent barri!

Des de fa més de 20 anys, venim desenvolupant de manera ininterrompuda la nostra tasca d’acollida, integració i orientació a persones en situació de vulnerabilitat.

¡Aprendre a viure junts
i més!

ELS NOSTRES VALORS

Equitat

Respecte

Participació

Confiança

Suport

Empoderament

Nostra missió

Acompanyem a persones en situació de vulnerabilitat en el seu procés d’empoderament mitjançant l’adquisició de competències i el reconeixement de capacitats, impulsant-les com a part activa de la ciutadania.

Nova ciutadania

La diversitat cultural es presenta com un element clau en la configuració actual de la nostra societat, generant nous espais i formes de relació entre les persones que hi convivim.
Aquest fet, se’ns planteja com una oportunitat de formar part de l’engranatge que promogui processos de desenvolupament, participació, integració i sensibilització, que impliquin a tots els agents necessaris per a la construcció d’una societat cohesionada, que accepta la diversitat cultural com un element positiu i enriquidor.

Vulnerabilitat social

Des de Cultura Tretze, treballem per apoderar a les persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica, persones que veuen com els seus drets socials bàsics i els de la seva família són vulnerats per la manca d’ingressos econòmics (ja sigui per manca de feina o per ingressos mínims que no són suficients per arribar a final de mes).
L’acompanyament, l’orientació i la capacitació són les eines que posem al servei de les persones perquè esdevinguin ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Nostra visió

Ser un punt de referència arrelat al territori que ofereixi respostes en situacions de vulnerabilitat social. La igualtat d’oportunitats és la primera condició per a que hi hagi justícia social.