Subvencions concedides any 2021

ENS UNITAT/ÀREA IMPORT
Ajuntament de L’Hospitalet Benestar Social-Àrea Equitat, Drets Socials i Recursos Humans 10.281,25 €
Joventut 1.800,00 €
Educació-PMOE Mesura 19 25.320,00 €
Generalitat de Catalunya Departament d’Igualtat I Feminismes 14.410,00 €
Departament de Drets Socials 7.932,54 €
Institut Català de les Dones 2.000,00 €
Diputació de Barcelona Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social-Gerència de Serveis de Benestar Social 3.482,74 €
Fundació Obra Social La Caixa Convocatòria Catalunya 2020 10.000,00 €
Convocatòria Pobresa i Exclusió Social 2021 (conveni del 23/07/2021 al 31/10/2022) 27.550,00 €