Formem part:

 • Associació Anadromes
 • Espai de Ciutadania
 • Grup de treball Immigració
 • Xarxa de Projectes Juvenils
 • Taula Sectorial pels drets de la ciutadania i cohesió social
 • Consell de ciutat
 • Consell Serveis Socials
 • Grup de treball Dol Migratori
 • Observatori del Padró. Area Metropolitana de Barcelona. Obrint fronteres i Ficat


Administració pública:

 • Servei de primera acollida i informació
 • Centre cultural Bellvitge- Gornal i Santa Eulàlia.
 • Centres educatius de L’Hospitalet de Llobregat: escoles i instituts participants al projectes i col·laboracions amb la resta.
 • Plans Educatius d’Entorn de L’Hospitalet de Ll.
 • Oficina Jove L’Hospitalet de Llobregat