Com Associació ens hem plantejat la necessitat de reconsiderar el concepte de ciutadania i a partir d’aquí redissenyar i obrir noves possibilitats d’intervenció social en el territori, treballant l’apoderament i la participació de les persones com a elements clau de la transformació social, la integració i la inclusió social i laboral.

Per aconseguir aquest objectiu, partim de la consideració de la ciutadania com a concepte dinàmic, que es pot diferenciar en dos àmbits: com a status i com a procés (Bartolomé, 2002). Fins al moment la nostra tasca s’ha desenvolupat principalment, encara que no de manera exclusiva, en el primer ítem, centrant la nostra tasca en l’acollida de persones immigrades, en l’orientació en aspectes referents a la situació legal i l’accés als serveis bàsics. Avui, acceptem el repte d’obrir el nostre treball a l’àmbit de la ciutadania com a procés, incorporant elements que millorin la convivència i la participació del conjunt de la població, perquè junts, la nova ciutadania, la població autòctona i les institucions, puguem treballar en la construcció d’una societat més justa i cohesionada.

LÍNIES DE TREBALL

Integració de les persones nouvingudes

La primera fase d’adaptació de les persones immigrades inclou la recerca d’unes condicions mínimes de supervivència vinculades a l’accés a un treball remunerat, a un habitatge i a aquells serveis de caràcter bàsic (sanitat, educació, etc.); i per part de les persones que hi viuen, per la sensibilització a aquest fenomen.

Acompanyament al retrobament familiar

El procés de reagrupació dels infants i joves, comporta una sèrie de canvis en l’estructura familiar i emocional tant dels menors reagrupats, com dels progenitors que emprenen el procés. Oferim acompanyament individual i suport emocional a les famílies en el moment d’arribada dels menors a la nova realitat, en la incorporació al sistema educatiu i en la recerca de recursos d’oci i temps lliure.

Orientació i capacitació

L’apoderament de les persones és essencial per a promoure processos d’integració i d’inclusió social i laboral. Treballem des de l’autoconeixement, el coneixement de l’entorn i els recursos a l’abast i la presa de decisions.

Participació ciutadana i sensibilització

Un dels reptes que ens plantegem en la nova etapa de l’associació, és fer de la participació un element central en la millora de la convivència, potenciant espais de treball multidisciplinar amb les institucions i desenvolupant accions de sensibilització en el territori.