Des de fa més de 20 anys, venim desenvolupant de manera ininterrompuda la nostra tasca d’acollida, integració i orientació a persones en situació de vulnerabilitat.

Al llarg d'aquest temps hem estat en una actualització permanent com a resposta als canvis que s'han anant produint en la nostra comunitat amb l’arribada de població procedent d’altres països.

LA NOSTRA MISSIÓ

Acollir, orientar i capacitar a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social, per motius econòmics, familiars, religiosos, de gènere i d’origen.

LA NOSTRA VISIÓ

Reconsiderar el concepte de ciutadania, redissenyar i obrir noves possibilitats d’intervenció social, per millorar la convivència i la participació de la població de L’Hospitalet de Llobregat, perquè junts, immigrants, autòctons i institucions, treballin per construir una societat més justa i cohesionada.

VALORS

  • Equitat
  • Inclusió
  • Participació
  • Corresponsabilitat
  • Optimisme

NOVA CIUTADANIA

La diversitat cultural es presenta com un element clau en la configuració actual de la nostra societat, generant nous espais i formes de relació entre les persones que hi convivim. Aquest fet, se’ns planteja com una oportunitat de formar part de l’engranatge que promogui processos de desenvolupament, participació, integració i sensibilització, que impliquin a tots els agents necessaris per a la construcció d’una societat cohesionada, que accepta la diversitat cultural com un element positiu i enriquidor.

VULNERABILITAT SOCIAL

La igualtat d’oportunitats és la condició primera per a que hi hagi justícia social. Des de Cultura Tretze, treballem per apoderar a les persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica, persones que veuen com els seus drets socials bàsics i els de la seva família són vulnerats per la manca d’ingressos econòmics (ja sigui per manca de feina o per ingressos mínims que no són suficients per arribar a final de mes). L’acompanyament, l’orientació i la capacitació són les eines que posem al servei de les persones perquè esdevinguin ciutadans i ciutadanes de ple dret.

HISTÒRIA

L’Associació Cultura Tretze és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 1989 a l’escola d’adults Santa Eulàlia de L’Hospitalet de Llobregat. Va néixer amb la idea d’afavorir el procés d’integració a la nova realitat social d’aquelles persones de recent arribada a Catalunya, provinents, sobretot, del Marroc. El carrer Fortuna es va convertir en el punt d’arribada d’aquestes persones. Allà mateix van ubicar la Mesquita i fins l’actualitat, segueix sent punt de trobada pel col·lectiu.

En aquells moments, no hi havia traves en la contractació i es necessitava mà d’obra en el sector de la construcció per cobrir totes les obres necessàries abans de les olimpíades del 1992.

Des de l’any 1989, ja vam oferir aules d’aprenentatge lingüístic per als homes que s’adreçaven als Serveis Socials del barri perquè els ajudessin a omplir qualsevol tipus de documentació.

A poc a poc van començar a portar els seus fills en edat de treballar (14-16 anys), molts cops treballaven sense contracte, com aprenents dels oficis que feien els seus pares. Aquest nens no estaven obligats a anar a l’escola i quan no estaven treballant, passaven el dia al carrer. El procés d’arribada de la resta de la família va ser més escalonat, llogant els pisos més antics i en pitjors condicions dels carrers Blas Fernández Lirola i General Prim, aquesta zona del barri segueix sent la més pobre i la que està en pitjors condicions.

Per donar resposta a aquesta situació, Cultura Tretze va posar en marxa la primera Aula de Formació Social per a joves marroquins al 1993 i des de llavors, segueix oferint atenció, orientació i formació a les persones que han anat arribant durant aquestes dècades.

Cultura Tretze fa una feina silenciosa, propera a la gent, especialment a aquella nouvinguda que vol construir una vida renovada, digna, lluny de la pobresa i de la manca d’oportunitats dels seus països d’origen.

L’entitat es redissenya permanentment per tal de donar resposta a les necessitats detectades, des del compromís social, la justícia i la solidaritat.